Toegankelijkheid

Ons engagement

Het uitgangspunt van Speelplein Jokkebrok is elk kind een leuke zomer bezorgen. Alle kinderen hebben recht op gelijkwaardige speelkansen. Hierbij nemen we Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind onder de arm:

  • Kinderen dienen beschermd te worden tegen elke vorm van discriminatie. (gebaseerd op IVRK art. 2)
  • Kinderen hebben gelijke kansen tot het deelnemen aan recreatieve bezigheden en vrijetijdsbesteding. (gebaseerd op IVRK art. 31)

We focussen ons op het wegwerken van drempels. Meent u dat er nog drempels zijn die het speelplein minder toegankelijk maken voor uw gezin of andere gezinnen? Laat ons zeker iets weten via de Contact-pagina.

Combinatie werk-gezin

Naast onze reguliere werkingsuren van 9u tot 17u, voorzien onze vrijwilligers voor-opvang vanaf 7u30 en na-opvang tot 18u00 om tegemoet te komen aan werkende ouders. Voor de heel vroege en late uurtjes is er een opvangaanbod van de Buitenschoolse Kinderopvang vóór en nà de Speelpleinwerking. (website BKO)

Flexibel inschrijven

Inschrijven voor de speelpleinwerking kan altijd op de dag zelf gebeuren. Wij hanteren ook nooit wachtlijsten.

Financiële plaatje

Vraag steeds een fiscaal attest aan in de bureau of via mail. Op uw verzoek geven we dit mee op de laatste dag dat uw kinderen deelnemen aan de zomerwerking. Met dit attest kunt u:

  • De betaalde bedragen inbrengen in uw personenbelasting. (website fiscus)
  • De betaalde bedragen deels terugkrijgen via uw mutualiteit.


Tussenkomst mutualiteit

We helpen u graag een handje. Hier vindt u voor enkele mutualiteiten het aanvraagformulier voor tussenkomsten bij deelname aan de speelpleinwerking:


Op uitstap zonder extra kosten

We proberen altijd de basisprijs aan te houden en zelden extra te vragen voor uitstappen of speciale activiteiten. Zo is ons volledig speelaanbod toegankelijk voor alle kinderen. Voorbeeld: Met de steun van de Gemeente Bredene kunnen we wekelijks gratis gaan zwemmen!

Grote gezinnen

Wanneer meerdere kinderen van hetzelfde gezin komen spelen, hanteren we een lager dagtarief. Ook het lagere weektarief voor wie een volle week komt, helpt u de kosten te beperken.